One Page Contract
   

Suntem aici!

Aveti intrebari referitoare la produsele sau serviciile Grenke?

 

Va rugam sa ne contactati la:
GRENKE RENTING Bucuresti – pentru Muntenia si Moldova
+40 21 300 1987 / serviceanti spam bot@grenkeanti spam bot.ro

GRENKE RENTING Cluj –           pentru Transilvania si Banat
+40 31 423 1432  / service.clujanti spam bot@grenkeanti spam bot.ro

 

Sau sa utilizati urmatorul formular.

 

Informații privind protecția datelor

 

Următoarele informații privind protecția datelor oferă o prezentare generală a modului în care datele dvs. sunt colectate și procesate.

 

Prin următoarele informații, am dori să vă oferim o imagine de ansamblu asupra modului în care procesăm datele dvs. personale și drepturile pe care le aveți în temeiul legii privind protecția datelor. Datele exacte care sunt prelucrate și modul în care acestea sunt utilizate va depinde în principal de serviciile solicitate și aprobate.

 

1. Cine răspunde de prelucrarea datelor și pe cine trebuie să contactez în legătură cu acest lucru?

 

Datele de contact:

GRENKE RENTING S.R.L.

Str. Dinu Vintila nr. 11, Cladirea EURO TOWER

Etajul 15, sectorul 2, 021101 Bucuresti, telefon: +40 21 300 1987

 

Puteți contacta ofițerul de protecție a datelor al companiei noastre la adresa:

GRENKE RENTING S.R.L.

Ofițerul de protecție a datelor

Str. Dinu Vintila nr. 11, Cladirea EURO TOWER

Etajul 15, sectorul 2, 021101 Bucuresti

Adresa e e-mail: dataprotectionanti spam bot@grenkeanti spam bot.ro


2. Ce surse și date folosim?

 

Procesăm datele personale pe care le primim de la clienții noștri prin intermediul relației de afaceri. De asemenea, în cazul în care ne sunt necesare pentru a furniza serviciile noastre, procesăm datele personale care ni se permite să le obținem din surse accesibile publicului (de exemplu, liste de debitori, registre funciare, registrul de societăți și asociații, presă, internet) sau care sunt trimise la noi de la partenerii noștri de vânzări sau de la alte părți terțe (de exemplu, o agenție de credit comercial) în baza unui motiv autorizat.

Datele personale relevante sunt următoarele:

 • Date personale (numele, adresa, data și locul nașterii și naționalitatea)
 • Date de contact (număr de telefon, adresa de e-mail)
 • Date de identificare (de exemplu informațiile din cartea de identitate)
 • Date de autentificare (de exemplu specimenul de semnătură)
 • Detalii comandă (de exemplu cont bancar, tip plată)
 • Datele colectate pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale (de exemplu datele de vânzari din tranzacțiile de plată)
 • Informații despre situația financiară necesare pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor contractuale (de exemplu, informații privind bonitatea financiara, datele de scoring / evaluare, originea activelor)
 • Date despre publicitate și vânzări (inclusiv scoruri publicitare), date de documentare (de exemplu, procese verbale pentru consultarea publicului)

 

3. De ce procesăm datele dvs. (scopul prelucrării) și pe ce bază legală?

 

Prelucrăm datele personale în conformitate cu prevederile Regulamentului European General de Protecție a Datelor (GDPR) și ale Legii nr. 677/2001privind protecția persoanelor în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

a. Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale [articolul 6, alineatul (1b) din GDPR]

 

Datele sunt procesate pentru a furniza clienților noștri contracte de servicii sau pentru a lua măsuri la solicitarea dvs. înainte de încheierea unui contract. Scopul procesării datelor va fi orientat în primul rând către produsul însuși (de exemplu, închiriere sau vânzare în rate) și poate include evaluarea nevoilor, consultarea și executarea tranzacțiilor. Pentru mai multe detalii cu privire la scopurile pentru care sunt procesate datele, consultați documentele contractuale relevante, termenii și condițiile.

 

 

b. În cadrul intereselor de echilibrare (articolul 6 (1 f), GDPR)

 

Dacă este necesar, vom procesa datele dvs. nu doar pentru pentru îndeplinirea efectivă a contractului, dar și pentru a proteja propriile interese legitime și cele ale terților, în special

 

Consultarea și schimbul de date cu agențiile de credit pentru a determina riscurile de credit și de neplată


Pentru a verifica eventualele riscuri de credit sau de neplată și pentru a ne apăra împotriva oricăror acte infracționale, furnizăm agenției de credit Creditinfo Romania SRL Blvd. Dacia nr. 153–155, Dacia Business Center, Sectorul 3, București, datele privind cererea si datele privind solicitantul.

 

Baza legală pentru transferul acestor date este articolul 6 alineatul (1b) și articolul 6 alineatul (1f) al GDPR. Altă bază juridică pentru transmiterea informațiilor către Creditinfo Romania SRL este articolul 6 (1a) al GDPR. Articolul 6 (1f) al GDPR poate fi utilizat doar ca bază pentru transmiterea datelor numai dacă este necesar pentru protejarea intereselor noastre legitime sau ale terților noștri și nu prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei care are nevoie de protecția datelor personale.

Agențiile de credit vor procesa datele primite și, de asemenea, vor folosi acest lucru pentru a crea un profil (punctaj), pentru a oferi partenerilor contractuali din Spațiul Economic European și din Elveția și, dacă este necesar, altor țări terțe (cu condiția să existe o decizie de adecvare a Comisiei Europene pentru aceasta) informații pentru ca aceștia să poată evalua bonitatea clientilor lor.

 

Pentru informații detaliate așa cum sunt descrise în articolul 14 al GDPR în ceea ce privește  acțiunile întreprinse de agențiile de credit, consultați informațiile furnizate despre agenția de credit Creditinfo Romania SRL, urmărind link-ul: http://www.creditinfo.ro/.

 

Verificarea și optimizarea procedurilor de solicitare a nevoilor în scopul abordărilor de vânzare directă

 

Publicitate sau cercetare de piață și de opinie, dacă nu v-ați opus utilizării datelor dvs. 

 

Formularea de acțiuni in pretenții și apărarea în litigii

 

Garantarea securității IT și protejarea operațiunilor IT în compania noastră

 

Prevenirea și clarificarea actelor infracționale

 

Monitorizarea video pentru menținerea autorității interne și pentru colectarea de probe în timpul atacurilor și fraudei

 

Măsuri de siguranță pentru clădiri  (de exemplu, controlul accesului)

 

Măsuri de garantare a autorității interne

 

Măsuri de management al afacerii și măsuri de dezvoltare a produselor și serviciilor

 

c. Pe baza consimțământului dvs. (articolul 6 (1a) GDPR)

 

Dacă ne-ați dat consimțământul dvs. de a procesa date cu caracter personal în anumite scopuri (de exemplu, redirecționarea datelor în cadrul Grupului, evaluarea datelor privind tranzacțiile de plată în scopuri de marketing), va fi legal să facem această prelucrare pe baza consimțământului acordat de dumneavoastră. Consimțământul poate fi retras în orice moment. Aceasta se aplică și retragerii declarațiilor de consimțământ primite înainte de 25 mai 2018, data la care GDPR intră în vigoare. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea datelor prelucrate până la retragere.

 

d. Pe baza prevederilor legale (articolul 6 (1 c) GDPR) sau a interesului public (articolul 6 (1 e) GDPR)


În plus, suntem obligați să îndeplinim diferite cerințe legale (de exemplu, prevederile Legii privind spălarea banilor, legile fiscale). Motivele procesării datelor includ verificarea bonității, confirmarea identității și a vârstei, prevenirea fraudei și spălării banilor, îndeplinirea cerințelor de verificare și notificare stabilite de legislația fiscală și evaluarea și gestionarea riscurilor.

 

4. Cine va primi datele mele?

 

Birourile din cadrul companiilor noastre, care au nevoie de acces la datele dvs. pentru a putea îndeplini cerințele contractuale și legale, vor primi acces la datele dvs. Furnizorii de servicii și agenții cu care defășurăm activități, pot, de asemenea, să primească datele în aceste scopuri, dacă mențin confidențialitatea. Aceste companii se încadrează în categoriile de servicii de creditare-împrumut, servicii IT, logistică, servicii de tipărire, telecomunicații, recuperarea datoriilor, consiliere și consultare, precum și vânzări și marketing.

Ni se permite să transmitem informații despre dvs. dacă prevederile legale solicită acest lucru sau dacă ne-ați dat consimțământul dvs. pentru acest lucru. Beneficiarii potențiali ai datelor cu caracter personal în aceste condiții includ (de exemplu):

 • Organe și instituțiile publice dacă există o obligație statutară sau oficială de a face acest lucru.
 • Alți furnizori de servicii de creditare și financiare sau instituții similare cărora le trimitem date personale pentru a menține relația de afaceri cu dvs. (de exemplu, bănci corespondente, agenții de credit, în funcție de contract).
 • Alte companii din cadrul grupului nostru care desfășoară un proces de control al riscului din cauza unei cerințe statutare sau oficiale de a face acest lucru.

 

Exemple de alți destinatari de date includ birouri pentru care v-ați dat consimțământul în legătură cu transmiterea datelor.

 

5. Datele sunt trimise unei țări terțe sau oricărei organizații internaționale?

 

Datele vor fi trimise către locații din state din afara Uniunii Europene ("țări terțe") dacă

 • sunt necesare pentru efectuarea comenzilor dvs. (de exemplu, comenzi de plată),
 • sunt obligatorii din punct de vedere legal (de exemplu, notificarea este obligatorie în temeiul legilor fiscale)
 • ne-ați dat consimțământul dvs. pentru a face acest lucru.

  sau

 

6. Cum sunt procesate datele mele pe site?

 

Cu excepția cazului în care este indicată o altă modalitate, prelucrăm datele dumneavoastră pe website-ul nostru doar după cum urmează  în scopul procesării cererii pe care ați formulat-o (articolul 6 (1b) GDPR) sau datorită intereselor legitime pe care le avem (articolul 6 (1f) GDPR):

 

a. Datele de utilizare


Ori de câte ori accesați o pagină sau un fișier, datele generice sunt salvate automat într-un fișier jurnal prin această procedură. Datele sunt salvate numai în scopuri legate de sistem și în scopuri statistice sau ca un indicator al actelor infracționale în anumite cazuri excepționale.

Utilizăm aceste date pentru a îmbunătăți site-urile noastre și pentru a vă prezenta conținutul care reflectă interesele dvs. pe diferite pagini de web și pe mai multe dispozitive finale. Nu sunt combinate date de utilizare cu date personalizate ca parte a acestui proces. Dacă decideți să ne trimiteți datele dvs., aceste date vor avea un backup optim în timpul procesului de introducere de date. Același lucru este valabil și pentru datele salvate în sistemul nostru. Din motive de securitate, vă vom salva adresa IP. Acest lucru poate fi retras dacă există un interes legitim pentru acest lucru.

Nu creăm un istoric al browserului. Datele nu sunt transmise terților sau evaluate altfel decât dacă există o obligație legală de a face acest lucru.

Mai precis, următorul set de date este stocat la fiecare solicitare de procesare:

 • Dispozitivul final utilizat
 • Numele fișierului accesat
 • Data și ora solicitării
 • Fusul orar
 • Cantitatea de date transmise
 • Notificarea dacă cererea a avut succes
 • Descrierea tipului de browser web folosit
 • Sistemul de operare folosit
 • Pagina vizitată anterior
 • Provider-ul
 • Adresa IP a utilizatorului

 

b. Contactați-ne / cereri

 

Dacă ne contactați (de exemplu, utilizând formularele de contact), vă vom salva datele în scopul procesării solicitării dvs. și, de asemenea, în cazul în care este necesară o corespondență ulterioară. Toate datele sunt șterse după ce cererea a fost procesată. Aceasta nu include date pentru care există o cerință legală sau de altă natură pentru păstrarea datelor.

 

c. Înregistrare

 

Utilizăm doar datele furnizate în timpul înregistrării, astfel încât să puteți utiliza site-ul nostru web.

Colectăm următoarele date în timpul procesului de înregistrare:

 • Adresa de email,
 • Nume de utilizator,
 • Parola.

 

d. Buletin informativ

 

Sub rezerva consimțământului dvs. (articolul 6 alineatul (1a) din GDPR), vă vom informa cu privire la evoluțiile recente prin intermediul buletinului informativ.

Pentru ca noi să vă trimitem buletinul informativ, trebuie să introduceți numele și adresa dvs. de e-mail, având și opțiunea de a oferi alte informații în mod voluntar. După ce ne-ați trimis adresa de e-mail, vă vom trimite un e-mail la respectiva adresa de e-mail în care trebuie să accesați un link de confirmare pentru a verifica adresa de e-mail pe care ați introdus-o.

Păstrăm datele dvs. doar în scopul trimiterii buletinului nostru informativ. De asemenea, stocăm adresa dvs. de IP și data înregistrării dvs. ca dovadă a înregistrării pentru buletinul informativ în caz de dubiu.

Puteți să vă dezabonați de la buletinul informativ în orice moment dând clic pe linkul "Dezabonați" din partea de jos a buletinului informativ.

 

e. Utilizarea cookie-urilor

 

Pentru a face din vizitarea site-urilor noastre o experiență atrăgătoare și pentru a face posibilă utilizarea anumitor funcții, folosim cookie-uri pe diferite pagini. Cookie-urile sunt mici fisere de tip text care sunt stocate pe dispozitivul dvs. final. Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt șterse la sfârșitul sesiunii browserului, adică după ce închideți browserul (cookie de sesiune). Alte cookie-uri rămân în dispozitivul final și ne permit nouă sau companiilor partenere să recunoaștem din nou browserul la următoarea vizită (cookie persistente).

Fișierele cookie nu permit accesarea altor fișiere de pe computer sau descoperirea adresei dvs. de e-mail.

Majoritatea browserelor au setări care implică acceptarea automata a cookie-urilor. Dacă setările standard sunt salvate pentru cookie-urile din browserul dvs., toate procesele vor rămâne neobservate pentru dvs. în fundal. Cu toate acestea, puteți schimba aceste setări.

Puteți ajusta browserul astfel încât să fiți informat când cookie-urile sunt configurate și puteți lua decizii individuale cu privire la acceptarea acestora sau să excludeți cookie-urile în anumite cazuri.

Dacă restricționați cookie-urile, unele caracteristici individuale ale site-ului nostru pot fi restricționate de asemenea.

 

f. Analiza de gamă folosind Piwik

 

Avem un interes legitim (adică un interes în analiza, optimizarea și funcționarea eficientă a site-ului nostru în sensul articolului 6 (1f) GDPR) în utilizarea programului Piwik, un software open-source conceput pentru a evalua în mod statistic accesul utilizatorilor.

Adresa IP este prescurtată înainte de a fi salvată. Piwik utilizează module cookie salvate pe computerele utilizatorilor și permite analizarea utilizării acestui serviciu online de către utilizatori. Utilizatorii pot beneficia de profiluri pseudonime în timpul acestei operațiuni. Informațiile generate de cookie despre utilizarea acestui serviciu online sunt stocate pe serverul nostru și nu sunt transmise terților.

Puteți renunța la această prelucrare a datelor după cum urmează:

 
 

g. Videoclipuri integrate YouTube

 

În conformitate cu interesele noastre legitime, încorporăm videoclipuri YouTube pe site-ul nostru; aceste videoclipuri sunt stocate pe www.youtube.com  și pot fi vizualizate direct pe site-ul nostru.

Dacă vizitați site-ul web, YouTube este anunțat că ați deschis pagina relevantă a site-ului nostru. În plus, sunt transmise datele descrise în secțiunea 6 a). Acest lucru se întâmplă indiferent dacă aveți sau nu un cont YouTube la care v-ați conectat. Dacă sunteți conectat la Google, datele dvs. vor fi atribuite direct contului dvs. Dacă nu doriți ca datele să fie asociate profilului dumneavostră de YouTube, trebuie să vă deconectați înainte de a apăsa pe buton. YouTube stochează datele dvs. ca un profil de utilizator și le utilizează în scopul marketingului, cercetării de piață și / sau personalizării site-ului său web. În mod special, datele dvs. sunt evaluate în acest fel (chiar dacă nu sunteți conectat) pentru a oferi publicitate personalizată și pentru a notifica alți utilizatori ai rețelei sociale cu privire la activitatea dvs. pe site-ul nostru. Aveți dreptul să contestați crearea acestor profiluri de utilizatori; trebuie să contactați YouTube dacă doriți să exercitați acest drept.

Consultați politica de confidențialitate pentru mai multe informații despre gama și scopul colectării și procesării datelor de către YouTube. De asemenea, politica de confidențialitate conține mai multe informații despre dreptul dvs. de a revoca acordul și modul de configurare a browserului dvs. pentru a vă proteja confidențialitatea: https://policies.google.com/privacy .

De asemenea, Google procesează datele dvs. personale în SUA și s-a supus Scutului de Confidențialitate UE –SUA.

 

7. Cât timp sunt salvate datele mele?

 

Procesăm și stocăm datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale și legale. Rețineți că relația noastră de afaceri este o obligație continuă care este înființată pentru o durată îndelungată.

În cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale, acestea vor fi șterse periodic, cu excepția cazului în care este necesară o prelucrare temporară ulterioară în următoarele scopuri:

• Îndeplinirea datoriei de a păstra datele în conformitate cu Legislația comercială și fiscală românească, inclusiv Legea nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și măsurile de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism (Legea privind spălarea banilor) și Codul fiscal românesc.Aceste legi necesită păstrarea / documentarea datelor între doi și zece ani.

• Păstrarea probelor în conformitate cu termenele limită de prescripție aplicabile. Aceste termene de prescripție pot avea o durată de până la 10 de ani, deși în mod curent perioada este de trei ani.

 

8. Care sunt drepturile mele de protecție a datelor?

 

Fiecare persoană vizată are dreptul:

 • de acces în conformitate cu articolul 15 GDPR,
 • de rectificare în conformitate cu articolul 16 din GDPR,
 • de ștergere în conformitate cu articolul 17 GDPR,
 • să stabilească restricții de prelucrare în conformitate cu articolul 18 GDPR,
 • să se opună, în conformitate cu articolul 21 GDPR,
 • și dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 GDPR.

 


Fiecare persoană vizată are, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea responsabilă cu supravegherea protecției datelor (în temeiul articolului 77 GDPR în legătură cu articolul 18 al Legii nr. 677/2001).

 

Vă puteți retrage consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. personale de către noi în orice moment. Aceasta se aplică și retragerii declarațiilor de consimțământ primite înainte de 25 mai 2018, data la care GDPR intră în vigoare. Rețineți că această retragere se va aplica pentru viitor. Nu se va aplica niciuneia dintre datele procesate înainte de retragere.

 

9. Sunt obligat să furnizez date?

 

Trebuie să ne furnizați datele personale necesare pentru ca noi să putem stabilim și să menținem o relație de afaceri și să îndeplinim obligațiile contractuale obligatorii asociate acestui lucru sau când legea ne obligă să adunăm aceste date. Fără aceste date, de obicei, nu vom putea încheia un contract cu dvs. sau nu vom putea executa acest contract.

 

Mai exact, cerințele privind combaterea spălării banilor ne obligă să verificăm documentul dumneavoastră de identitate înainte de a stabili o relație de afaceri cu dumneavoastră; trebuie să aflăm și să înregistrăm numele, locul și data nașterii, naționalitatea, adresa și datele de identificare. Pentru respectarea aceastei obligații, trebuie să ne furnizați informațiile și documentele necesare în conformitate cu Legea privind combaterea spălării banilor și să ne informați imediat despre orice schimbări apărute în timpul relației noastre de afaceri. Dacă nu ne furnizați informațiile și documentele necesare, nu vi se va permite să încheiați sau să continuați relația de afaceri.

 

10. În ce măsură va fi automatizată luarea deciziilor?

 

Pentru a stabili și menține relația de afaceri, nu luăm decizii complet automatizate în conformitate cu articolul 22 GDPR. Dacă vom folosi această procedură în cazuri individuale, vă vom oferi informații separate, dacă acest lucru se cere în temeiul legii.

 

 

11. Realizați profiluri?

 

Noi automatizăm prelucrarea datelor dvs. în unele cazuri în scopul de a evalua anumite aspecte ale dvs. într-un mod personal (profilarea). Utilizăm crearea de profiluri în următoarele cazuri (de exemplu):

 

 • Datorită cerințelor legale și de reglementare, suntem obligați să luptăm împotriva spălării banilor, a finanțării terorismului și a actelor infracționale care pun în pericol activele noastre. Evaluarea datelor (inclusiv în timpul tranzacțiilor de plată) este de asemenea efectuată. Aceste măsuri au fost de asemenea puse în aplicare pentru a vă proteja.
 • Folosim instrumente de evaluare pentru a vă oferi informații și sfaturi specifice despre produse. Acestea fac posibilă comunicarea și publicitatea (inclusiv cercetarea pieței și a opiniei publice) într-un mod care să răspundă nevoilor dumneavoastră.
 • Utilizăm punctajul atunci când vă evaluăm bonitatea. Acest proces calculează probabilitatea ca un client să își îndeplinească obligațiile de plată în conformitate cu contractul. Acest calcul tine cont de capacitatea de a realiza un venit, cheltuieli, datoriile existente, activitatea salarială, angajatorul, vechimea, experiența din relațiile de afaceri anterioare, rambursarea împrumuturilor anterioare astfel cum sunt convenite prin contract, precum și informații de la agențiile de credit, de exemplu. Punctajul se bazează pe o procedură statistică matematică acreditată care a fost încercată și testată. Valorile scorurilor calculate ne ajută să luăm decizii privind vânzările de produse și sunt luate în considerare în procedurile de rutină de gestionare a riscurilor.
 

Informații despre dreptul dvs. la opoziție în temeiul articolului 21 GDPR

 

1. Dreptul la opoziție în cazuri individuale

 

Aveți dreptul, în orice moment, să renunțați la orice procesare a datelor dvs. personale care are loc în baza articolului 6 (1 e) GDPR (prelucrarea datelor în interes public) și a articolului 6 alineatul (1f) al GDPR (procesare de date în scopul echilibrării de interese) din motive legate de situația dvs. particulară; acest lucru se aplică și în sensul articolului 4, punctul 4 al GDPR.

 

Dacă va exercitați dreptul la opoziție, nu vom mai procesa datele dvs. personale decât dacă putem dovedi că există motive întemeiate legitime pentru prelucrare care prevalează interesele, drepturile și libertățile dvs. sau atunci când scopul procesării este acela de a afirma, de a exercita sau de a întâmpina plângeri juridice.

 

2. Dreptul de a renunța la prelucrarea datelor în scopuri publicitare directe

 

În cazuri individuale, vom procesa datele dvs. personale în scopuri publicitare directe. Aveți dreptul să renunțați la prelucrarea datelor dvs. personale în scopuri de publicitate în orice moment; acest lucru se aplică și creării de profiluri, dacă aceasta este legată de acest tip de publicitate directă.

 

Dacă renunțați la prelucrarea datelor dvs. în scopuri publicitare directe, nu vom mai procesa datele dvs. personale în aceste scopuri.

 

Opoziția poate lua orice formă, dar trebuie trimisă la următoarea adresă ori de câte ori este posibil:

 

GRENKE RENTING S.R.L.

Ofițerul pentru Protecția Datelor

Str. Dinu Vintila nr. 11, Cladirea EURO TOWER

Etajul 15, Sectorul 2, 021101 București

Adresa e-mail: dataprotection@grenke.ro